BOGURODZICA

W obronie Krzyża stanę !

Posted in Non classé by Rafzen on 22 listopada 2011

 

KRUCJATA W IMIĘ NAJWYŻSZYCH WARTOŚCI

BÓG – HONOR – OJCZYZNA

ZORGANIZOWANA PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNEJ WSPÓLNOTY I LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII KONOPNICKIEJ W SUWAŁKACH

POD PATRONATEM KS. BP. JERZEGO MAZURA-BISKUPA EŁCKIEGO

Przesłanie: W OBRONIE KRZYŻA STANĘ!

Organizatorzy: Młodzież i wspólnota szkoły I LO w Suwałkach

Zasięg krucjaty: Szkoły w Suwałkach

Diecezja ełcka

Młodzież Kraju i Świata

Propozycje, formy realizacji:

1. Inauguracja Krucjaty w I LO w Suwałkach

(nauczyciele wszystkich szkół suwalskich i rejonu oraz z uczniami z każdej szkoły)

-przedstawienie programu Krucjaty

-wartość Krzyża – krótkie przesłanie

-rozesłanie obecnych przez ks. biskupa

(rozdanie breloczków: nie wstydzę się Jezusa, programów, itp.)

-marsz do pomnika błogosławionego Jana Pawła II – modlitwa

2. Sympozjum dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

-wykłady

-spotkania

-warsztaty

(prof. P. Jaroszyński, o. W. Prus, op. W. Smaszcz i inni)

3. Konkursy dla uczniów wszystkich szkół

-fotograficzny „Krzyż w przestrzeni życia” (wieś, miasto, przyroda)

-plastyczny na ilustrację do konkretnego utworu literackiego (np. wiersz) o tematyce krzyża

-piosenki i poezji religijnej „Gdzie się podział Krzyż? – Stał się nam Bramą”

-kalwarie Europy – konkurs wiedzy o miastach europejskich związanych z męką Jezusa

Chrystusa i Kultem Krzyża

-konkurs patriotyczny – „A wolność Krzyżami się mierzy” (martyrologia Małych Ojczyzn)

4. Wystawa – Krzyż – Znak- Symbol Krzyża w kulturze i sztuce

wczesnochrześcijańskiej/współczesnej

5. Droga krzyżowa

6. Wprowadzenie stałego elementu rekolekcji wielkopostnych: Adoracja Krzyża

7. Podjęcie tematu walki z Krzyżem i obrony na katechezach, języku polskim, historii

np.: „Tylko pod tym Krzyżem, tylko pod tym Znakiem…”,

„Nasza tożsamość narodowa”, …

PODSUMOWANIE KRUCJATY

– uroczyste spotkanie

– msza święta/droga krzyżowa/Misterium Krzyża/Adoracja Krzyża

– wręczenie nagród

Terminy do ustalenia

Homilia dla młodzieży – Suwałki

1. Wielki Post prowadzi nas pod krzyż Chrystusa i stawia nas w jego świetle.

Wpatrując się w krzyż chce się powiedzieć za św. Augustynem: „Poznaj człowiecze coś wart i

poznaj coś winien”.

Wielki Post to czas kontemplacji oblicza Chrystusa cierpiącego, niosącego krzyż i

umierającego na krzyżu. Z tego krzyża płynie nauka dla nas wszystkich. Św. Paweł tak nam

mówi: „Nauka krzyża jest głupstwem dla tych, którzy są na drodze do zagłady, ale dla nas

będących na drodze do zbawienia, jest mocą Bożą”. (1 Kor 1,18).

Nauka krzyża to najtrudniejsza lekcja w szkole Chrystusa. Krzyż nadal wywołuje

emocje. Jednych niepokoi i drażni, a innym daje nadzieję. Jedni domagają się jego usunięcia,

a inni są gotowi go bronić. Dla jednych to skandal, a dla innych to największa wartość i

świętość. Już św. Paweł dostrzegł, że dla jednych krzyż był głupstwem, a dla drugich mocą do

zbawienia. Uwierzmy w tę moc, która płynie z Krzyża. Uwierzmy w tę moc, która prowadzi

nas do zbawienia.

2. Gromadzimy się dzisiaj na Eucharystii w 25. rocznicę wyrzucenia krzyża z waszej

szkoły. Ale też wspominamy datę 21.11.1981r. Jest to data powieszenia Krzyża w szkole po

wielu latach. Wspominamy także czerwiec 1990 roku, kiedy Krzyż na nowo wrócił do szkoły.

Jak doszło do powieszenia Krzyża w szkole? W 1981 roku Samorząd Szkolny

zorganizował referendum w sprawie powieszenia Krzyża w szkole. „Wszyscy uczniowie w

tajnym głosowaniu zdecydowanie wypowiedzieli się za umieszczeniem krzyża na terenie

szkoły. Młodzież chce, aby Krzyż wisiał w ich miejscu pracy”. To był uroczysty dzień dla całej

szkoły i piękne świadectwo uczniów i nauczycieli.

Ale ten krzyż zaczął przeszkadzać wrogom krzyża i od roku 1984 rozpoczęła się walka

o Krzyż. 27 czerwca 1985r. Krzyż został usunięty ze szkoły pod osłoną nocy przez oprawców

wiadomego pochodzenia.

Znamienny jest fakt i bardzo budujący, że wszyscy uczniowie szkoły opowiedzieli się

za pozostawieniem Krzyża w szkole. Dali oni wspaniałe świadectwo wiary w Chrystusa i

naukę Krzyża. To uczniowie tej szkoły wyznali „Dla nas Chrystus jest najważniejszy”, „Krzyż

jest istotny dla nas. Lepiej się zachowujemy. Chcemy być lepsi”. Uczniowie składali kwiaty pod

ścianą, gdzie wisiał Krzyż, modlili się i śpiewali „Rotę” Marii Konopnickiej, która była w tym

czasie zakazaną pieśnią. Powtarzali wszyscy „Tak nam dopomóż Bóg”.

Były także czytane słowa Pisma świętego, które młodzież uważała za bardzo istotne,

aby powtarzać i nimi żyć dając świadectwo: „Jeśli ktoś zaprze się mnie przed ludźmi, to Ja się

go zaprę przed Ojcem moim”.

Niektórzy nauczyciele także przyłączyli się do uczniów dając wspaniałe świadectwo

swojej wiary chrześcijańskiej. Bronili Krzyża. Byli także tacy, którzy stracili pracę, bo stanęli w

obronie Krzyża. Wiary dochowali. Młodzież w tym czasie była wspierana przez biskupów i

kapłanów. Bp Edward Samsel tak napisał: „Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem w

Polsce, prawo i obowiązek wychowania dzieci i młodzieży należy do rodziców, których nikt nie

może tego prawa pozbawić…” Dodawał też młodzieży odwagi w obronie krzyża i prosił

władze o uszanowanie najświętszych przekonań młodzieży.

Bronił młodzieży Ks. Prał. Kazimierz Hamerszmit. Apelował do dyrektora, aby nie

łamał podstawowych praw człowieka.

Wspomagali swoich synów i córki rodzice i dziadkowie. Byli z nich dumni, że bronili

Krzyża.

Wtedy jednak krzyże zostały zdjęte i podrzucone w paczce do Ks. Hamerszmita. Te

krzyże znalazły miejsce w kościele NSPJ.

Młodzież nie dała za wygraną i zaproponowała piękną inicjatywę. 27. dnia każdego

miesiąca aż do 1990 roku, do ponownego zawieszenia krzyży w szkole, miały miejsce

nabożeństwa ekspiacyjne. Młodzi gromadzili się na modlitwie. Modlitwa została wysłuchana.

Krzyż wrócił do szkoły w czerwcu 1990 roku, kiedy funkcje dyrektora pełniła obecna Pani

Dyrektor.

Dzisiaj obchodzimy 25. rocznicę wyrzucenia Krzyża ze szkoły i 20. rocznicę powrotu

krzyża.

3. Dzisiaj cieszymy się wolnością ale stajemy jeszcze przed innymi zagrożeniami

należąc do Unii Europejskiej, które stają się nową formą prześladowania chrześcijan w

Europie. Dnia 3 listopada Europę i cały świat obiegła decyzja Europejskiego Trybunału Praw

Człowieka w Strasburgu dotycząca usunięcia krzyży we włoskich szkołach. Jesteśmy

świadkami walki z krzyżem. Wielu wrogów krzyża chce usunąć krzyż z miejsc życia

publicznego. Dla mnie ściąganie krzyża jest znakiem, że kończy się demokracja. Orzeczenie to

zaskoczyło, zaniepokoiło i rozczarowało miliony ludzi a przede wszystkim chrześcijan.

Orzeczenie to wskazuje na zaślepienie ideologiczne i wymierzone jest w duchowe tradycje

Europy. Orzeczenie to jest wielką kompromitacją instytucji i nową formą prześladowania

chrześcijan w Europie.

Dla nas chrześcijan Krzyż jest objawieniem największej miłości Boga do człowieka

oraz jedności całej ludzkości. Krzyż jest symbolem uniwersalnych wartości, leżących u

podstaw naszej europejskiej tożsamości. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż

powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej

godności i narodowej tożsamości, o tym kim jesteśmy i dokąd zmierzamy i gdzie są nasze

korzenie. Niech przypomina o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój

najgłębszy wyraz (…).

Na tych wartościach dotąd budowaliśmy Europę. Jeżeli te wartości odrzucimy, to na

jakich wartościach będziemy ją budować?

W czasie komuny walczono z krzyżem, zdejmowano krzyże. Pracowałem w miejscach,

gdzie walczono z Krzyżem…. Dzisiaj jesteśmy w Unii Europejskiej, która próbuje walczyć z

krzyżem, zdejmuje krzyże ze ścian, z miejsc publicznych. Możemy stwierdzić – upadła

komuna zdejmująca krzyże. Taki koniec też czeka Unię Europejską, jeśli pójdzie drogą walki z

krzyżem. Kto walczył z krzyżem, nigdy nie wygrał i nie wygra. A słowa naszego wieszcza

Adama Mickiewicza wyraźnie nam mówią: „Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem,

Polska jest Polską, a Polak Polakiem!”.

Jak uczył nas bł. Jan Paweł II: Niech nie zostanie udaremniony Krzyż Chrystusa, bo jeśli

udaremnia się Krzyż Chrystusa, człowiek zostaje pozbawiony korzeni i nie ma już przyszłości;

jest zniszczony! To jest nasze wołanie u kresu XX wieku.

4. Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża, brońcie krzyża i nie

pozwalajcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy

rodzinnym.

Dzisiaj potrzeba zajęcia zdecydowanego stanowiska i opowiedzenia się po stronie

krzyża – znaku zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Dzisiaj potrzeba ludzi

dorosłych, dzieci i młodzieży o właściwie ukształtowanym kręgosłupie moralnym, którzy żyją

nauką Krzyża. Dzisiaj świat potrzebuje świadków krzyża Chrystusowego. Często trzeba iść

pod prąd pamiętając, że Krzyż jest wpisany w życie człowieka.

Słowami bł. Jana Pawła II pragnę jednym dodać nadziei a innych przestrzec:

Rozpowszechniona dziś powierzchowna kultura, która przypisuje wartość tylko temu, co ma

pozór piękna i co sprawia przyjemność, chciałaby wam wmówić, że trzeba odrzucić Krzyż. Ta

moda kulturowa obiecuje sukces i szybką karierę, nakłaniając do realizacji własnych dążeń za

wszelką cenę; Otwórzcie oczy, młodzi przyjaciele: to nie jest droga prowadząca do radości i

do życia, ale ścieżka wiodąca w przepaść grzechu i śmierci. Jezus mówi: Jeśli kto chce pójść za

Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto

chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je (Mt

16, 24-25). (…) Jeżeli Krzyż zostaje przyjęty, przynosi zbawienie i pokój (…) Bez Boga Krzyż

nas przygniata; z Bogiem daje nam odkupienie i zbawienie. (…) Weź Krzyż!, przyjmij go, nie

pozwól, aby przygniotły cię wydarzenia, ale z Chrystusem zwyciężaj zło i śmierć! Jeżeli z

Ewangelii Krzyża uczynisz program swojego życia, jeżeli pójdziesz za Chrystusem aż na Krzyż,

w pełni odnajdziesz samego siebie!

„Krzyż trwa, podczas gdy świat się zmienia”.

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: